Home » Photos and Images » Easy Image Modifier 4.61
Easy Image Modifier 4.61

Easy Image Modifier 4.61

  • รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรม Easy Image Modifier 4.61

Easy Image Modifier 4.61

โปรแกรมสำหรับแก้ไขจัดการรูปภาพที่มีความสามารถมากมายแต่ใช้งานได้ง่ายมาก ด้วยหน้าตาที่ไม่ซับซ้อน โปรแกรมสนับสนุนการทำงานแบบลากแล้ววาง คุณสามารถกำหนดขนาดของรูปภาพได้ทั้งแบบพิกเซลหรือเป็นเปอร์เซ็นก็ได้เช่นกัน โปรแกรมนี้สามารถสร้างลายน้ำบนภาพเพื่อป้องกันการคัดลอกรูปภาพที่คุณออกแบบ มาเองได้ โปรแกรมสามารถแปลงภาพไปเป็นรูปแบบต่าง ๆ ได้หลากหลายด้วยเช่น JPG , PNG, BMP นอกจากนี้โปรแกรมยังมีความสามารถทางด้านการจัดเรียงรูปภาพ การพรีวิวดูรูปภาพต่าง ๆ ที่สำคัญโปรแกรมนี้ใช้ฟรีแถมเป็นโปรแกรมแบบที่ไม่ต้องติดตั้งอีกด้วย

สามารถเด่นๆของโปรแกรม Easy Image Modifier 4.61

  1. ย่อ-ขยาย ภาพ
  2. หมุน,กลับข้าง,กลับหน้าหลัง
  3. ใส่ลายน้ำ
  4. เปลี่ยนชื่อไฟล์
  5. เปลี่ยนฟอรืแมตไฟล์ภาพ
unique visitors counter