Home » Desktop Software » ดาวน์โหลด Process Explorer 15.20
Process Explorer 15.20

ดาวน์โหลด Process Explorer 15.20

  • รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรม Process Explorer 15.20

โปรแกรม Process Explorer 15.20

เป็นเครื่องมือจาก Sysinternals ที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของไมโครซอฟต์ได้ออกไฟล์ตัวนี้มาให้ใช้ สำหรับตรวจสอบดูการทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows ที่จริงโปรแกรมนี้ก็มีใช้อยู่ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เมื่อกดปุ่ม Ctrl+Shift+Esc ใน Windows 7 และกดปุ่ม Ctrl+Alt+Del ใน Windows รุ่นก่อนหน้า จะเป็นการเรียกใช้  Windows Task Manager ขึ้นมาใช้งานเพื่อเรียกดู Process ต่างๆ ที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น แต่ Process Explorer 15.20 ที่ทางไมโครซอฟต์ได้ออกมาให้ใช้งานนี้ มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ถึงแม้จะมีฟีเจอร์ที่คล้ายของเดิมอยู่บ้าง Process Explorer 15.20  เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงโปรเซส ?ที่ทำงานอยู่ ทั้งด้านเบื้องหน้า (Foreground) และเบื้องหลัง(Background) ยังสามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ Handles และ DLLs ที่ Process ทำการเปิดใช้งานอยู่ Process Explorer 15.20 ในเวอร์ชันปัจจุบัน ได้แก่เวอร์ชัน 15.20 ซึ่งปรับปรุงด้าน GUI , Performance ให้ดีขึ้น ตัวโปรแกรมใช้งานง่าย สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเป็น Administrator หรือผู้ดูแลระบบ รองรับการทำงานบน Windows XP ขึ้นไปทั้ง 32 บิต และ 64 บิต สำหรับเครื่องที่เป็น Client และ เครื่องที่เป็น Server ตั้งแต่ Windows Server 2003 ขึ้นไป

unique visitors counter