Home » Office and News » ดาวน์โหลด LibreOffice 3.5.4
LibreOffice 3.5.4

ดาวน์โหลด LibreOffice 3.5.4

Advertisement

  • รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรม LibreOffice 3.5.4

ดาวน์โหลดโปรแกรม LibreOffice 3.5.4

โดยทั่วไปหรือที่ผ่านมาโปรแกรมที่เราๆท่านๆใช้ในการสร้างเอกสารได้แก่ โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดตาติดมือคนกว่าครึ่งโลกมาเป็นระยะเวลาอันเนิ่นนาน โดยตัวของโปรแกรม Microsoft Office เป็นโปรแกรมที่มีค่าลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างจะหนักกระเป๋าอยู่ ถ้าจะลงทุนซื้อมาประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มีคงต้องเสียขนหน้าแข้งอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้เราจึงมักจะได้ยินกันติดปากหนาหูถึงคำว่า Crack ไอ้คำว่า Crack นี่ล่ะครับตัวการที่อาจจะพาเราเข้าคุกเข้าตารางหรือจะถูกปรับได้ เพราะถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆ มันคือการละเมิดลิขสิทธิ์ (ขโมยของคนอื่นใช้นั่นแหละ)
ต่อไปนี้หมดห่วงได้แล้วกับการเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเพราะได้มีนักโปรแกรมเมอร์ใจดีกลุ่มหนึ่งเล็งเห็นถึงความต้องการการใช้งานโปรแกรมดีๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่กลุ่มโปรแกรมที่เรียกกันว่าโปรแกรมประเภท Open Source (คือโปรแกรมที่เปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถแก้ไข Code โปรแกรมได้ตามใจชอบและไม่มีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์) ซึ่งในกลุ่มโปรแกรม Open Source นี้ก็มีโปรแกรมอยู่ 2 โปรแกรมที่สามารถใช้ในงาน Office ได้เป็นอย่างดี นั่นคือ LibreOffice 3.5.4 และ Open office รูปแบบการใช้งานและคุณสมบัติก็ไม่ต่างกันเลยกับโปรแกรม Microsoft Office ในครั้งนี้จะขอแนะนำเพียงโปรแกรม Libre Office เท่านั้น

 

ในชุดโปรแกรม LibreOffice 3.5.4 ประกอบไปด้วย

  • Libre Office Base
  • Libre Office Calc
  • Libre Office Impress
  • Libre Office Math
  • Libre Office Writer

Base โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ใช้ร่วมกับ MySQL, PostgreSQL หรือ Microsoft Accessได้Calc เป็นโปรแกรมตารางคำนวณ ความสามารถนี้ใช้แทน EXCEL ในการคำนวณและวิธีเขียนสูตร Impress โปรแกรมสร้างการนำเสนอผลงาน ใช้แทนโปรแกรม Powerpoint ได้เป็นอย่างดี แต่ลูกเล่นอาจน้อยกว่า Powerpoint 2010 Math โปรแกรมเพื่อเขียน สมการทางคณิตศาสตร์, เคมี, ไฟฟ้าหรือทางวิทยาศาสตร์ Writer โปรแกรมประมวลผลคำ ความสามารถใช้แทน Microsoft Word ในการพิมพ์งาน พิมพ์จดหมาย เอกสารต่างๆ ล่าสุดได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่อันน่าเหลือเชื่อคือสามารถ save มาเป็น PDF และยังสามารถแก้ไขเอกสารข้อความไฟล์ PDF ได้ด้วย และยังรองรับการเปิดไฟล์ xml ใน OFFICE2007 OFFICE2010 ด้วย

Advertisement

unique visitors counter