Home » Tag Archives: acrobat

Tag Archives: acrobat

Acrobat Reader 9

acrobat reader 9

โปรแกรม Acrobat Reader 9 เป็นโปรแกรมยอดนิดยมที่ไว้เปิดดูเอกสาร Portable Document Format (PDF) คือไฟล์ที่อยู่ในลักษณะแฟ้มเอกสารรูปแบบนึงที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท...

Read More »
unique visitors counter